Jak probíhá sezení

Na termínu prvního setkání se obvykle domlouváme buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Vzhledem k tomu, že služby nejsou financovány zdravotní pojišťovnou, ale hradí se přímou platbou, máte právo vystupovat i zcela anonymně. Společně se pak domlouváme, co by mělo být uspokojivým výsledkem našeho setkávání a zda vám styl mé práce bude vyhovovat. Rozsah i frekvence konzultací se zpravidla odvíjí od řešeného tématu a samozřejmě od vaší spokojenosti. Můžete spolupráci kdykoli přerušit nebo ukončit. Pokud se jedná o dětského klienta, je vždy nutný souhlas zákonného zástupce. Podle charakteru problematiky dávám zpětnou vazbu z jednotlivých setkání také rodičům, avšak i dětský klient má plné právo využívat povinné mlčenlivosti svého terapeuta, které vždy respektuji. Na konkrétní formě práce se vždy s dětmi i rodiči domlouváme na prvním setkání.

Ve své práci považuji za samozřejmost individuální přístup ke každému klientovi a jeho problematice, se kterou přichází. Respektuji osobnost každého klienta, a to jak dospělého, tak dětského a mým cílem je vytvořit bezpečný a diskrétní prostor pro otevření citlivých témat, nejrůznějších trápení a potíží. Společně pak můžeme hledat vhodná řešení, nové možnosti zvládání a jiné úhly pohledu či vlastní podpůrné mechanismy. Jsem připravena vás podpořit a provázet v období životních ztrát a pomoci přijmout okolnosti, které není již možné měnit.