Hypnóza

Hypnóza je určitý psychický stav naší mysli, které je možné využít jako prostředek k léčení. Hypnózu by měl provádět pouze oprávněný terapeut (zpravidla psycholog, psychiatr nebo jiný vyškolený lékař). Klient v hypnotickém stavu je mnohem vnímavější k sugescím, které dostává od terapeuta a které slouží k pozitivnímu posunu při řešení potíží se kterými přichází. Hypnóza napomáhá nalézání a využití  vlastních vnitřních zdrojů nezbytných pro navození žádoucích změn. Schopnost každého člověka ponořit se  do změněného stavu vědomí umožňuje právě jednu z možností jak řešit své potíže, které nám za bdělého stavu připadají občas téměř neřešitelné.
Hypnóza není zázračnou metodou, která sama o sobě vyřeší všechny problémy. K úspěšné terapii je třeba především otevřenosti klienta ke spolupráci a jeho aktivního přístupu.

Hypnóza může pomáhat při řešení celé řady problémů jak dospělých tak i dětí:

•    strachy a nervozita
•    stres
•    nespavost
•    bolesti hlavy, migrény
•    nedostatečné sebevědomí
•    sexuální obtíže
•    snižování hmotnosti
•    závislosti
•    enurézy
•    kousání nehtů
•    tréma
•    nedostatek sebeovládání
•    a další..