Psychologické poradenství

Psychologické poradenství by mělo sloužit především pro zorientování se v problému, v pocitech, postojích, v myšlenkách a zpravidla se jedná o krátkodobou službu. Psycholog zde vystupuje jako odborník, který pomáhá klientovi získat nad danou situací náhled, podporuje rozvíjení jeho vlastních kompetencí a sebepopůrných mechanismů. Je především průvodcem, poskytuje zpětnou vazbu a pomáhá nalézat dostatek informací, které povedou klienta k porozumění sobě, problému a usnadní tak jeho rozhodování, jak dále se situací naložit.
Psychologické poradenství je možné využít při řešení vztahových, osobnostních, pracovních nebo školních problémů, ale i v období životních krizí, kdy cítíte, že potřebujete podporu nebo se jen chcete lépe zorientovat ve své situaci.
Je možné, že během poradenského setkání se odkryjí témata, kterým se budete chtít věnovat hlouběji. K tomu je pak vhodná psychoterapie, která je dlouhodobějšího charakteru, ale může přinést již výrazné a trvalé osobnostní změny.