Co nabízím

Poskytuji:
•    Psychologické poradenství
•    Psychoterapii - logoterapii a existenciální analýzu
•    Krizovou intervenci
•    Relaxační techniky
•    Orientační diagnostiku
•    Hypnózu

Věnuji se:
•    Výchovným problémům
•    Školním potížím
•    Komunikačním problémům v rodině
•    Mezigeneračním neshodám v rodině
•    Problémům ve společenských a partnerských vztazích
•    Rozvodovým a porozvodovým zátěžovým situacím
•    Existenciálním otázkám a hledání smyslu života
•    Pocitům osamělosti a prázdnoty
•    Problémům vyvolaným úzkostí a stresem
•    Zvládáním a provázením během krizových období
•    a další……